Nowe stawki VAT na książki i czasopisma

Nowe stawki VAT na książki i czasopisma

Wiceminister Filip Świtała podkreślił, że podstawowymi celami procedowanych przepisów są: maksymalne uproszczenie systemu stawek VAT (zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu), eliminacja istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewniających odpowiednią ochronę (Wiążące Informacje Stawkowe).

Czekamy wciąż na stanowisko Ministerstwa Finansów.