Ułatwienia dla "ryczałtowców"

Ułatwienia dla "ryczałtowców"

Jeśli jesteś „ryczałtowcem” od 1 stycznia 2019 r. nie musisz już prowadzić

  • kart przychodów na podstawie, których ustalałeś zaliczki na podatek od pensji wypłacanych pracownikom
  • ewidencji wyposażenia (czyli wyposażenia o wartości początkowej powyżej 1500 zł)
  • spisu z natury, który dotychczas musiałeś sporządzać na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów, na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień likwidacji lub też w przypadku zmiany umowy spółki cywilnej lub zmiany wspólnika spółki. Będziesz jedynie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.