Firma na próbę – działalność nierejestrowana

dzialalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to taka:

  • z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2600zł brutto w 2020r),
  • prowadzona jest przez osobę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto. W związku z tym, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1300 zł.

Z tego rozwiązania nie mogą korzystać typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia. Co ważnie, nie ma ona również zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

Działalność nierejestrowana,a CEDIG

Jeśli dokonasz rejestracji działalności w CEIDG – działalność  nierejestrowana stanie się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Rejestracja jest konieczna w momencie przekroczenia w danym miesiącu wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W takim wypadku masz 7 dni by złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

Zalety działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowa niesie za sobą kilka plusów. Przede wszystkim nie trzeba dokonywać formalności ani opłacać składek ZUS ani okresowych zaliczek na podatek. Aby jednak założyć działalność nierejestrową należy spełnić dwa warunki:

  • prowadzić sklep jako osoba fizyczna. (Osiągać w każdym miesiącu przychody nieprzekraczające 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku przychody nie mogą przekroczyć 1300 zł miesięcznie.)
  • w okresie poprzednich 5 lat nie prowadzić działalności gospodarczej. (wyjątek – jeżeli działalność była prowadzona, a została zlikwidowana przed 30 kwietnia 2017 roku, to również warunek ten zostanie uznany za spełniony).

Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla osób, które chcą spróbować swoich sił biznesie, ale boją się o jego powodzenie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:
  • jak i gdzie zgłaszać osiągnięte przychody oraz poniesione koszty  z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej,
  • jak wystawiać faktury bez VAT, skontaktuj się z nami!

Przeczytaj ustawę: Prawa przedsiębiorców

Exit mobile version