Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce

podatek polski

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością wyboru formy jego opodatkowania. Przedsiębiorcy mają co do zasady do wyboru cztery możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Co warto wiedzieć o każdej z tych form opodatkowania? Zapraszamy do lektury.

Zasady ogólne, czyli skala podatkowa

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania. Jeśli z księgową nie wybierzesz innej formy, dochody będą automatycznie opodatkowane według zasad ogólnych. Stawki podatku liniowego obliczane są odrębnie dla podstawy wynoszącej do 120 000 zł oraz powyżej tej kwoty. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia podatku:

Obliczenie podatku:

do 120 000 złotych

12% minus 3 600 zł

powyżej 120 000 złotych

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podatek liniowy

Podatek liniowy to forma opodatkowania zapewniająca stałą stawkę podatku wynoszącą 19%. Jest ona niezależna od wysokości dochodów. Wybierają ją w szczególności firmy, których podstawa obliczenia podatku przekracza wspomniany próg 120 000 złotych. Możesz wybrać tę formę opodatkowania, jeśli osiągasz dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest tak zwaną uproszczoną formą opodatkowania. Jego stawki wahają się w zależności od prowadzonej działalności i wynoszą od 2 do 17%. Co istotne, w przypadku wyboru ryczałtu nie będziesz mieć możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to forma opodatkowania, w której kwota podatku jest stała, a jej wysokość zależy od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Od 2022 roku mogą korzystać z niej jedynie osoby, które korzystały z tej formy w ubiegłym roku i nie zdecydowały się na jej zmianę.

Exit mobile version