Praca na emeryturze

Praca na emeryturze

Praca na emeryturze  –  zasady od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Nie wszystkich seniorów dotyczą limity, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Jeśli tak się stanie, odpowiednie organy mogą rentę (czy też wcześniejszą emeryturę) zmniejszyć lub zawiesić. Od września limity dorabiania będą niższe.

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy zawodowej. W wyniku odgórnych działań aktywność seniorów z roku na rok rośnie. W rezultacie – w ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Wśród pracujących emerytów w 2018 r. przeważały kobiety i stanowiły 56 proc. Prawie 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. Właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS.

Renciści i wcześniejsi emeryci

Osoby przebywające na wcześniejszej emeryturze bądź rencie powinny czuwać nad wysokością swoich zarobków. Obowiązują je bowiem limity dodatkowego zarobku. Przekroczenie limitów może spowodować zawieszenie bądź zmniejszenie pobieranych świadczeń.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczenia

Limity zarobków, obowiązują od września 2019r. Wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe progi obowiązują w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku. W tym czasie seniorzy, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 387,50 zł. Co istotne, jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 449,31 zł, zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 509,22 zł. Przypomnijmy, że w II kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenia wyniosło 4 839,24 zł.

Nie znalazłeś informacji, jakiej szukasz? Skontaktuj się z nami: Kontakt