Księgowość spółek kapitałowych – Kędzierzyn-Koźle

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w rejestracji, obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej spółek kapitałowych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Świadczymy więc kompleksowe usługi – służymy pomocą i doradztwem zarówno na etapie założenia spółki, jak i w późniejszej jej działalności.

Z naszych usług możesz skorzystać w jednym z naszych oddziałów. Swoje siedziby mamy w Kędzierzynie-Koźlu, Gliwicach oraz Gogolinie.

Zajmujemy się rejestracją spółek kapitałowych, prowadzeniem ksiąg handlowych, prowadzeniem kadr i płac oraz usługami dodatkowymi. Ze szczegółami zapoznasz się poniżej.

Rejestracja spółek kapitałowych obejmuje:

 • Przygotowanie całego procesu rejestracji spółki z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń klienta.
 • Ustalenie poszczególnych paragrafów umowy.
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji rejestracyjnej dla poszczególnych instytucji.
 • Przeprowadzenie rejestracji spółki wspólnie z klientem.
 • Wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

 • Bieżącą opiekę dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę.
 • Zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizacja zgłoszeń.
 • Założenie planu kont dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności.
 • Sporządzenie bilansu otwarcia.
 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym.
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT.
 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 • Weryfikację poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur.
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych.
 • Wystawianie faktur i not korygujących.
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń rozrachunków.
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych.
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek dotyczących podatku dochodowego.
 • Przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, oraz – jeśli wymagany – rachunku przepływów pieniężnych.
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji CIT-8 dotyczącej podatku dochodowego na koniec roku obrotowego.
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
 • Nieustanny nadzór nad prowadzeniem księgowości.
 • Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego.
 • Udzielanie fachowych konsultacji z zakresu rachunkowości.
 • Reprezentowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych.
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji.
 • Konsultacje księgowe dotyczące bieżącej sytuacji operacyjnej spółki, optymalizację podatkową oraz doradztwo gospodarcze.

Prowadzenie kadr i płac obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Zgłaszanie, aktualizację i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki.
 • Naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną.
 • Ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.
 • Reprezentację spółki podczas kontroli ZUS.

Usługi dodatkowe obejmują:

 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów na potrzeby własne spółki, np. dla banków, inwestorów, udziałowców.
 • Konsultacje przy sporządzaniu biznesplanu.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS, NBP, PFRON, systemu Intrastat itp.
 • Odbiór dokumentów w siedzibie spółki.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji.
 • Inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanej spółki.

Wiemy, jak wymagające jest prowadzenie działalności. Z tego też względu przejmujemy wszystkie obowiązki na siebie. Po Twojej stronie jest jedynie dostarczenie nam wskazanych przez naszego eksperta informacji oraz dokumentów, które stanowią dla nas podstawę do zawarcia współpracy.

Gwarantujemy terminowe przeprowadzenie procesu rejestracji spółki oraz łatwość komunikacji z naszymi ekspertami.

Skontaktuj się z nami w celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas lub zadzwoń i zapytaj o interesującą Cię ofertę biura rachunkowego