Jak Polski Ład zmienił rzeczywistość podatkową?

Polski Ład znacząco wpłynął na rzeczywistość podatkową w kraju. Jest to największa reforma systemu podatkowego od 30 lat. Nic więc dziwnego, że wywołała niemałe poruszenie zarówno wśród pracowników, właścicieli firm, jak i księgowych. Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone przez nową reformę? Jak Polski Ład zmienił rzeczywistość podatkową?

Nowa skala podatkowa

Jedną z największych zmian wprowadzonych przez Polski Ład jest nowa skala podatkowa. Po wejściu w życiu reformy podwyższono pierwszy próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł. Drugi próg podatkowy obowiązuje od kwoty powyżej 120 000 zł. Kolejna zmiana weszła w życie w lipcu 2022 r. i dotyczy ona stawki podatku PIT. Została ona obniżona dla pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%.

Kłopotliwa ulga dla klasy średniej

Polski Ład, który wszedł w życie w styczniu 2022 r., przewidywał tak zwaną ulgę dla klasy średniej. Było to jednak rozwiązanie, które obejmowało wąską grupę osób, a jego stosowanie w praktyce było problematyczne nawet dla biur rachunkowych. W lipcu 2022 r. zrezygnowano ze wspomnianej ulgi. Rekompensatą jej braku ma być obniżona stawka podatku PIT, wynosząca od tego momentu 12% (dla pierwszego progu podatkowego).

Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego

Istotną zmianą, którą wprowadził Polski Ład, był brak możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. Po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 w lipcu 2022 r. część przedsiębiorców ma jednak możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Dotyczy ona osób, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy, ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Zmiana formy opodatkowania

Polski Ład daje możliwość przejścia z podatku liniowego i ryczałtu na skalę podatkową w trakcie roku w terminie do 20 sierpnia 2022 roku lub podczas rozliczenia rocznego za 2022 rok.