Ulga podatkowa na innowacje (Innovation Box) od 2019 roku

Ulga podatkowa na innowacje (Innovation Box) od 2019 roku

Ulga na innowacje – dla kogo?

Ulga na innowacje przysługuje Ci, jeśli jesteś:

  • właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej (zwane w przepisach „kwalifikowanym prawem własności intelektualnej”);
  • prowadzisz działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej;

Od kiedy obowiązuje?

Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji praw intelektualnych. Z preferencji będziesz mógł również skorzystać, gdy dokonasz zakupu praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej. Odbędzie się to pod warunkiem, że następnie poniesiesz koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Z ulgi będziesz miał możliwość korzystania przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, będziesz mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację. Będziesz miał obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację.

Jaki dochód kwalifikuje do ulgi na innowacje?

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box m.in. jest dochód, który uzyskuje się z tytułu należności lub opłat licencyjnych. Mogą być nim  również m.in.  dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zaliczyć można tutaj również  dochód z tego aktywa, który uwzględnia się w cenie sprzedaży lub usługi.

W celu obliczenia kwalifikowanego dochodu będzie trzeba posłużyć się określonym wzorem matematycznym określonym w przepisach. Kluczowymi składowymi tego wzoru są koszty poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez przedsiębiorcę działalność badawczo–rozwojową.

Ewidencja rachunkowa – niezbędna

Aby skorzystać z ulgi będziesz musiał prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową. (Rób to nawet jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów.) Musi być ona prowadzona w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania. Powinna umożliwiać powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku ich przeprowadzenia. Oczywiście stosowanie tej ulgi będzie twoim prawem, a nie obowiązkiem.

Może zdarzyć się, że poniesiesz w danym roku podatkowym stratę z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Będziesz miał wtedy możliwość jej rozliczenia przez kolejnych pięć lat podatkowych w ramach działalności związanej z tymi prawami.

Żródło: ksiegowosc.infor.pl