Wyprawka 300+ na dziecko

Wyprawka 300+ na dziecko

Wyprawka 300+ w ramach programu Dobry Start trafi do Ciebie, jeśli złożysz wniosek od 1 lipca do 30 listopada . Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie, a także w jaki sposób załatwić formalności.

Dla kogo jest wyprawka 300+?

Jednorazową wyprawkę dla dziecka może otrzymać:

  • rodzic;
  • opiekun prawny lub faktyczny; (osoba która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o adopcję)
  • osoba ucząca się; (pełnoletni uczeń niepozostający na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym prawa do alimentów z ich strony).

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł. Od kwoty nie odprowadza się podatku, dlatego jest to kwota “na rękę” na jedno dziecko. Wartość wyprawki jest jednakowa dla wszystkich dzieci uczących się, zatem niezależna od wysokości dochodu w rodzinie. W przypadku, gdy dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców – po 150 zł na rodzica. Wnioski o przyznanie świadczenia składa się w urzędach miejskich i gminnych w miejscu zamieszkania lub innych miejscach wyznaczonych przez gminę.

Wyprawka 300+ to dofinansowanie, które  otrzymuje się na dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (z wyłączeniami. Wypłacana jest raz w roku aż do ukończenia przez ucznia 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia).

W zależności od terminu złożenia wniosku dofinansowanie otrzymuje się w różnych terminach:
  • 1 lipca-31 sierpnia – dofinansowanie wpływa do 30 września.
  •  od 1 września – dofinansowanie wypłaca się w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Interesuje Cię ten temat? Z pewnością spodoba Ci się podobny:  „Mama 4+” już od 1 marca 2019 r.

 

Źródło: 300+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej