Zwolnienie z PIT dla pracowników do 26 roku życia

Zwolnienie z PIT dla pracowników do 26 roku życia
Zwolnienie z PIT dla młodych  – zmiany od 2020r

Od 1 sierpnia 2019 funkcjonuje zwolnienie z PIT dla osób młodych, które nie przekraczają 26 roku życia. Do zmian doszło poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kogo dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie obejmuje osoby, które uzyskują dochody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia lub stosunku pracy nakładczej. Osoby takie muszą mieć mniej niż 26 lat. Zwolnienie nie dotyczy osób samozatrudnionych, czy pracujących w oparciu o umowę o dzieło.

Limity

Do skorzystania z limitu uprawnione są osoby, których przychody nie przekraczają kwot:

  • 35 636,67zł (obowiązywało do 31 grudnia 2019r)
  • 85 528zł (obowiązuje od 1 stycznia 2020r).

Limit obowiązuje bez względu na liczbę zawartych umów. To pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do przestrzegania wysokości limitu, do którego obowiązuje zwolnienie (o ile pracownik świadczy realizuje umowy tylko u niego).

Jeśli podatnik ma kilku pracodawców- sam pilnuje limitu przychodu.

Przy obliczaniu limitu nie bierze się pod uwagę następujących przychodów:
  • z pracy oraz z umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
  • zwolnionych z podatku dochodowego.

– od których , na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Jak zastosować zwolnienie z PIT?

Zasady zastosowania zwolnienia są odmienne dla przychodów uzyskanych w 2019 i 2020 roku.

Przychody uzyskane  od 1.082019 do 31.12.2019 zwolnienie stosuje się:

  •  w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 rok.
  •  w poszczególnych miesiącach uzyskiwania przychodu, na bieżąco,
    (warunkiem jest złożenie przez podatnika płatnikowi oświadczenia potwierdzającego, że jego przychody, uzyskane we wspomnianym okresie, w całości korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Przychody uzyskane od 2020 roku

Od początku 2020 roku mechanizm jest całkowicie inny. Płatnik, w stosunku do osób objętych zwolnieniem nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od przychodów których wysokość nie przekracza ustalonego górnego limitu. Młody podatnik może jednak złożyć pisemny wniosek o pobór zaliczek na podatek dochodowy. Wniosek taki  składa się corocznie.

Do 26 roku życia – co to znaczy?

Brany jest pod uwagę wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy też w momencie wykonywania pracy.

Przekroczenie limitu

W przypadku kiedy limit dochodów w 2020r przekroczy 85 528 zł (35 636 zł w 2019), nadwyżka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przeczytaj o zerowym podatku na stronie rządowej: Bez PIT dla młodych

.

Zajmiemy się Twoim rozliczeniem! Skontaktuj się z nami!