Dla kogo obowiązkowy split payment

Dla kogo obowiązkowy split payment

O co chodzi?

Split payment funkcjonuje na terenie kilku krajów, jak np. Czechy, Turcja czy Włochy. Jest to model podzielonej płatności, który ma zapobiegać i przeciwdziałać powiększającej się luce podatkowej w VAT

Aktualizacja modelu podzielonej płatności

Podzielona płatność funkcjonuje od momentu wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. W ustawie o VAT nowo dodany rozdział 1a mówi o mechaniźmie podzielonej płatności.
Przepisy w zakresie dobrowolnego stosowania tego modelu obowiązują od 1 lipca 2018 roku, natomiast są obowiązkowe od 1 listopada 2019 r.

Kogo obowiązuje?

Jak wskazuje art. 108a ust. 1 zmienianej ustawy, z modelu mogą korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa odmienne rachunki bankowe:

  • wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
  • VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Mechanizm od listopada 2019r obejmuje także dodatkowe transakcje:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Warto wspomnieć, że wykaz towarów objętych obowiązkowym split payment można znaleźć w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

To, czy mechanizm ma być obowiązkowo zastosowany do danej transakcji, wynika z odpowiedniej informacji zamieszczonej na fakturze.

Kiedy obowiązuje?

Co ważne, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT split payment jest obowiązkowy, kiedy kwota należności ogółem z faktury jest wyższa niż 15 000 zł.

Uwaga

Wprowadzenie obowiązkowego split payment oznacza jednocześnie likwidację odwrotnego obciążenia oraz zmianę zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej.

Co ważne, mechanizm ma miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych w relacjach firma – firma. Mechanizmu nie obowiązuje w transakcjach firma – osoba prywatna.

 

Dowiedz się więcej o zmianach od 2020r: Jak weryfikować za pomocą białej listy VAT

Żródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl